วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556

สาเหตุที่เสริมจมูกแล้วเอียงเกิดจากอะไรบ้าง?

          หลายท่านที่ผ่านการเสริมจมูกที่ได้รับประสบการณ์การผ่าตัดมากว่า 1 ครั้ง เพราะด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น จมูกไม่โด่งเท่าที่ต้องการ แผลเกิดการอักเสบ หรือเกิดปัญหาจมูกเอียง ซึ่งเป็นปัญหาที่หลายๆ ท่านอาจประสบมากแล้ว การเสริมจมูกแล้วเกิดการเอียงของแท่งซิลิโคนหรือมีการเคลื่อนไม่ตรงตามตำแหน่งที่วางไว้ มีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดการเอียง ได้แก่
  1. แพทย์ผู้ทำการผ่าตัดนั้นขาดประสบการณ์ หรือผลการผ่าตัดไม่เป็นไปตามที่คาดหวังมากนัก 
  2. ซิลิโคนแท่งเสริมจมูกมีความเหมาะสมกับจมูกหรือไม่ ซึ่งการเหลาซิลิโคนแท่นนั้นจะต้องมีการพิจารณาจากโครงจมูกเพื่อให้มีความเหมาะสม
  3. การจัดวางซิลิโคนแท่นให้อยู่ในช่องที่มีขนาดที่เหมาะสม คืออยู่ใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูก
  4. การดูแลหลังการผ่าตัดเสริมจมูกของผู้ป่วยในระยะเดือนแรก เนื่อกจากแท่งซิลิโคนยังไม่ติดแน่นกับกระดูกจมูก ซึ่งทำให้ซิลิโคนสามารถเคลื่อนตัวออกตากตำแหน่งที่วางไว้ได้ตลอดเวลา หรือหากมีการกระแทกทำให้ซิลิโคนเคลื่อนผิดตำแหน่งได้ 
         อย่างไรก็ตามก่อนทำการเสริมจมูกคุณควรมีการปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับการเกิดปัญหาหลังการผ่าตัด เพื่อให้ทราบถึงแผนการรักษา ซึ่งหากเกิดปัญหาการเอียงในระยะแรกสามารถดัดให้เข้าที่ได้โดยไม่ต้องเข้ารับการผ่าตัดเลย แต่หากไม่สามารถดัดได้ก็อาจจะต้องทำการผ่าตัดอีกครั้งเพื่อจัดวางซิลิโคนให้เข้าที่ตามตำแหน่งที่ถูกต้องต่อไป